Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΠ

Η Νέα προβλήτα Ι του ΟΛΠ
Η Διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε τη διενέργεια διεθνών ανοικτών διαγωνισμών για την προμήθεια μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (containers), συνολικού ύψους 4.140.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι:
Από εδώ κατεβάστε ή ανοίξτε την προκύρηξη του διαγωνισμού :

Πηγή: ΟΛΠ Α.Ε
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com  Άντε και σε καλή μεριά . Εμένα πάντως προσωπικά αυτά τα ανοίγματα μου δημιουργούν πολλά ερωτηματικά .

Δεν υπάρχουν σχόλια: