Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

«Αλμα» εξαγωγών 21,1% τον Αύγουστο

Τον δρόμο για την έξοδο από την οικονομική ύφεση δείχνουν οι εξαγωγές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον Αύγουστο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα αυξήθηκαν κατά 21,1%. Η πρόεδρος του ΠΣΕ Χ. Σακελλαρίδη λέει ότι «οι έρευνες δείχνουν πώς μία αύξηση των εξαγωγών κατά 4% οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Αρα μία αύξηση κατά 20% σε ετήσια βάση ισοδυναμεί με ανάπτυξη της τάξης του 5%, ικανή να απορροφήσει πλήρως την ύφεση στην ελληνική οικονομία, τόσο του 2010 όσο και του 2011». Τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Αύγουστο 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.201,7 εκατ. ευρώ (1.554,3 εκατ. δολάρια), έναντι 992,7 εκατ. ευρώ (1.420,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 21,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ ή 24,6%.
Αξία εισαγωγών
Την ίδια ώρα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Αύγουστο 2010 υποχώρησε στο ποσό των 2.336,7 εκατ. ευρώ (3.004,2 εκατ. δολάρια) έναντι 3.327,5 εκατ. ευρώ (4.733,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2009, παρουσιάζοντας μείωση 29,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή προκύπτει μείωση των εισαγωγών κατά 313,6 εκατ. ευρώ ή 12,3%.
Εκτιμώντας τα ίδια μεγέθη κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2010, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 10.012,7 εκατ. ευρώ (13.176,0 εκατ. δολάρια) έναντι 9.684,6 εκατ. ευρώ (13.146,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 346,2 εκατ. ευρώ ή 3,9%.
Πηγή: Έθνος
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων. http://www.ektelonismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: