Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Επίσκεψη αντιπροσωπειών της Cosco στον ΟΛΠ

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις των αντιπροσωπειών της Cosco Group, υπό το Κάπτεν Γουέι Τζιαφού και του ΟΛΠ, υπό τον κ. Γιώργο Ανωμερίτη.
Σημειώνεται ότι η Cosco Group ανακοίνωσε επίσημα ότι ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων της στον Πειραιά θα αποτελέσει την κύρια πύλη της Cosco για τη Νότια και Κεντρική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τις γύρω περιοχές, στον οποίο θα έχουν άμεση αναφορά, πλην της Cosco και οι όμιλοι της Άπω Ανατολής: K-Line (Ιαπωνία), YML (Κορέα) και Hanjin (Κορέα). Ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων της Cosco θα εργάζεται μόνο με Έλληνες τεχνικούς και λιμενεργάτες, ο δε αριθμός των εργαζομένων θα ανέλθει σε 650. Και οι δύο πλευρές (ΟΛΠ και Cosco), οι οποίες θα συλλειτουργούν στους προβλήτες Ι και ΙΙ, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια καλής συνεργασίας, σύμφωνα με τις πολιτικές προώθησης πωλήσεων μιας εκάστης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ενδιαφέρον των δύο πλευρών, πέραν από την εξέταση των θεμάτων του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ ΑΕ, επικεντρώθηκε σε δύο, κυρίως, μείζονα θέματα.
Η πρώτη αφορά τη συνεργασία της «Cosco Logistics Co.» και της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής του ΟΛΠ ΑΕ, «Εταιρία Συνδυασμένων Μεταφορών και Διαχείρισης Εμπορευμάτων ΑΕ» (Logistics ΟΛΠ ΑΕ), καθώς και τη συνεξέταση της συνεργασίας τους για το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και μέχρι την έκδοση της σχετικής προκήρυξης παραχώρησης θα συνεχίσουν τις αναγκαίες διαδικασίες διερεύνησης της συμμέτοχής τους στο έργο.
Η δεύτερη αφορούσε τη συνεργασία της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρίας του ΟΛΠ ΑΕ, «Ναυπηγοεπισκευαστικές Υπηρεσίες ΑΕ» (ΝΑΥΣΟΛΠ) με τις εταιρίες της Cosco «Ship-Trade Co.» και «Shipyard Group Cosco», για θέματα τεχνικής συνεργασίας, επισκευής και συντήρησης πλοίων στην Ελλάδα, καθώς και για την παράδοση δεξαμενής, τύπου Panamax, στη ΝΕΖ.
Για τα υπόλοιπα έργα, οι δύο πλευρές θα έχουν σειρά νέων συναντήσεων για κάθε έργο εξειδικευμένα, μέσω των θυγατρικών εταιριών της Cosco.
Ο Κάπτεν Γουέι εξέφρασε τη δέσμευση ότι όλες οι επενδύσεις της Cosco θα υλοποιηθούν στο ακέραιο, όσον αφορά τον Πειραιά (προβλήτες ΙΙ και III), σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, και ότι προσβλέπει στην άριστη συνεργασία με την ΟΛΠ ΑΕ. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προώθηση των κοινών τους στόχων
Πηγή:Καθημερινή
Αναδημοσίευση:Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων, http://www.ektelonismos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: