Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Από την 1η Ιουνίου η λειτουργία της Προβλήτας 1 του ΟΛΠ

Συνάντηση παρουσίασης της νέας Προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ ΑΕ (Προβλήτας Ι) στους παρόχους, τις εταιρείες διεθνών μεταφορών, του Σ.Ε.Π.Α., και της ΟΕΤΕ, πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΟΛΠ Α. Ε., στα πλαίσια της προετοιμασίας λειτουργίας της Προβλήτας Ι την 1η Ιουνίου.
Όπως είναι γνωστό, μετά την παραχώρηση της Προβλήτας II στην εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε. (Cosco) μέσω σύμβασης μακροχρόνιας παραχώρησης, ο ΟΛΠ Α.Ε. θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Προβλήτας Ι, η οποία βρίσκεται επίσης στο εμπορικό λιμάνι του Ν. Ικονίου.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ κ. Γιώργος Ανωμερίτης η Προβλήτα Ι θα λειτουργεί επιχειρηματικά από την 1 η Ιουνίου 2010, ενώ η δοκιμαστική λειτουργία του θα αρχίσει ένα μήνα νωρίτερα.
Η ετήσια προβλεπόμενη δυναμικότητα θα είναι 1.000.000 εμπορευματοκιβώτια (TEU's) ετησίως.
Η Προβλήτα Ι θα εξυπηρετείται με σύγχρονο και καινούριο εξοπλισμό, μεταξύ του οποίου και 7 Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 65tn τύπου Super Post Pαnamax καιPanamax.
Η Προβλήτα Ι θα εξυπηρετείται με ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω διαδικτύων , τα οποία δίνουν τη δυνατότητα προς τους πελάτες απευθείας συναλλαγών.
Από την 1 η Απριλίου έχει αρχίσει τη λειτουργία του ο νέος τομέας marketing και προώθη­σης σχέσεων.
Η Προβλήτα Ι θα είναι απόλυτα συμβατή με το νέο επιλιμένιο σιδηροδρομικό σταθμό Ν. Ικονίου, με πρόθεση; αποτελεσματικής συλλειτουργίας με το Εμπορευματικό Κέντρο Σονδυασμένων Μεταφορών στο Θριάσιο Πεδίο της Ελευσίνας ο ΟΛΠ για 1η λειτουργία της Προβλήτας Ι καταρτίζει σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ένα νέο Κανονισμό Λειτουργίας, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα του έργου.
Ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης υποστήριξε ότι ο ΟΛΠ μετά τον κλονισμό που υπέστη τα δύο προηγούμενα χρονιά, επανέρχεται στους κανονικούς του ρυθμούς, παρά την διεθνή οικονομική κρίση στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών, επενδύοντας σε νέα έργα υποδομών και εκσυγχρονισμού, τόσο στον χώρο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων όσο και στους λοιπούς χώρους εξυπηρέτησης της επιβατηγού ναυτιλίας, της κρουαζιέρας και του car terminal. Επίσης ο κ. Ανωμερίτης είπε πως η δημιουργία οργανωμένου εμπορικού λιμένα για τη διακίνηση αποκλειστικά εμπορευματοκιβωτίων στό λιμάνι του Νέου Ικονίου, ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 80 με την κατασκευή δύο Προβλητών. Μέχρι το 1993, ως εμπορικός λιμένας χρησιμοποιείτο και μέρος του κεντρικού λιμανιού. Όπως προκύπτει από το Επενδυτικό Σχέδιο ΟΛΠ 1994 -2000, για πρώτη φορά γίνονται συμπληρωματικά έργα στην Προβλήματα II και σχεδιάζεται η Προβλήματα III, η οποία δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί
Με την προοπτική της παραχώρησης της Προβλήτας II σε τρίτο πάροχο εμπορευματικών μεταφορών η προσπάθεια ολοκλήρωσης των λιμενικών εργασιών επιταχύνθηκε καθώς και η επιλογή και προμήθεια του νέου ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Με ετήσια προβλεπόμενη δυναμικότητα 1.000.000 TEU's, η Προβλήτα 1 θα αποτελεί την κύρια Προβλήτα των εμπορευματικών δραστηριοτήτων του ΟΛΠ Α.Ε.
Πηγή:Εκτελωνιστικό Βήμα
Αναδημοσίευση : Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνιστής http://www.ektelonismos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: