Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Στον Όμιλο Ελλάκτωρ το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου

Στην κοινοπραξία των εταιριών «Ελλάκτωρ-Γκολνταίρ Κάργκο-Τeotec-Hellenic Logistics Transport» πηγαίνει το έργο της Ανάπτυξης του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου Πεδίου μέσω σύμβασης παραχώρησης μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας Prologis - J&P Aβαξ.
Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ένωσης, το ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ κατά το έτος υπογραφής της σύμβασης ανέρχεται σε 1,4 εκατ ευρώ, ενώ με την πλήρη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου (έτος 2013) θα ανέρθει σε περίπου 2.730.000 ευρώ και εν συνεχεία να αυξάνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.
Το παραπάνω ποσό αποτελεί το εγγυημένο αντάλλαγμα, καθώς σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και την προσφορά του διαγωνιζομένου, τα ετήσια έσοδα της ΓΑΙΑΟΣΕ θα ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο10,6% του ετησίου κύκλου εργασιών της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού του Εμπορευματικού Κέντρου.
Εκτός από το οικονομικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, θα παραχωρηθεί από την ένωση στη ΓΑΙΑΟΣΕ το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που θα συσταθεί για να υλοποιήσει το έργο.
Με βάση τα παραπάνω το συνολικό αντάλλαγμα προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ για την 30ετή παραχώρηση ανέρχεται κατ’ελάχιστον σε περίπου 112.000.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ενώ δεν μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί η αξία της μετοχικής της συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η τυπική κατακύρωση του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο για τα Ελληνικά δεδομένα.
Το μεγάλο μέγεθος του (περίπου 240.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων), η στρατηγική του χωροθέτηση κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, οι άψογες οδικές συνδέσεις στους κυρίως οδικούς άξονες, και κυρίως η διασύνδεση του με τον λιμένα του Ν. Ικονίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, θα συμβάλει δυναμικά στον στόχο του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών και την ανάδειξη της χώρας ως σημαντικού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών.
Το έργο πραγματοποιείται μέσω συνεργασίας Δημοσίου- Ιδιωτικού Τομέα, και ο ιδιώτης παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου. Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις άνω των 150.000.000.
Συνυπολογίζοντας την αξία του οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ θα κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια σχεδόν 300.000.000 ευρώ για την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής συνδυασμένων μεταφορών στο ακίνητο της ΓΑΙΑΟΣΕ δημιουργώντας πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να δαπανήσει χρήματα το Δημόσιο.
Το Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου είναι το πρώτο έργο παραχώρησης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών που θα προσπορίσει πολύ σημαντικά κεφάλαια στη ΓΑΙΑΟΣΕ και κατ’ επέκταση στον όμιλο ΟΣΕ.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού καθιερώνει τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στο πεδίο της αξιοποίησης ακινήτων και ανοίγει το δρόμο για αντίστοιχες αναπτύξεις σε ακίνητα του ΟΣΕ.
Ήδη βρίσκεται σε τελικό στάδιο ο διαγωνισμός της ΓΑΙΑΟΣΕ για την έργο της ανάπτυξης μέσω σύμβασης παραχώρησης, εμπορικού κέντρου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά έκτασης περίπου 39.000τμ και προϋπολογισμού 50.000.000, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.
Πηγή:TheSeaNation

Δεν υπάρχουν σχόλια: