Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

Παγκόσμιοι διαχειριστές λιμένων

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Βουλγαράκης, παρουσιάζοντας προσφάτως το σχέδιο του υπουργείου για τα λιμάνια, ανέφερε ότι ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, όπως και τα άλλα λιμάνια Α.Ε. δεν καλούνται να ανταγωνισθούν άλλα εμπορικά λιμάνια αλλά διεθνείς διαχειριστές με τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση. «Ή θα πάμε στο ίδιο μοντέλο διαχείρισης, ώστε να ανταπτύξουμε τους λιμένες μας, ή θα χάσουμε το πλοίο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Το μοντέλο παραχώρησης δραστηριοτήτων σε παγκόσμιους λιμενικούς διαχειριστές εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια και μεταξύ άλλων προβλέπει: την πλήρη ανάληψη του κόστους επένδυσης από τον παραχωρησιούχο· την εξασφάλιση οικονομικού ανταλλάγματος στον παραχωρητή έναντι παροχής δικαιώματος εκμετάλλευσης των υποδομών· τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και την επιστροφή των εξελιγμένων υποδομών στον παραχωρητή αμέσως μετά το πέρας της περιόδου παραχώρησης. Το 2006, σε ποσοστό της παγκόσμιας δυναμικότητας σε Teu’s, το 56% ανήκε σε παγκόσμιους διαχειριστές, το 22,6% σε ιδιωτικούς φορείς και το 21,4% σε δημόσιους φορείς. Εκτιμάται ότι με την είσοδο ιδιωτών θα επιτευχθεί η αύξηση των εσόδων για τους Οργανισμούς και το Δημόσιο, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εντός των λιμένων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή θα βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και η λειτουργική αναβάθμιση των Οργανισμών των Λιμένων ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας των λιμενικών διαχειριστών.
Η Ελλάδα, όπως εκτιμούν κύκλοι που ασχολούνται με τη διαχείριση λιμένων, θα πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα προκειμένου να πετύχει τον ταχύτερο εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της που θα τα καταστήσουν ανταγωνιστικά έναντι των άλλων λιμένων της Μεσογείου, με στόχο να κερδίσει σημαντικό ποσοστό από την αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων που αναμένεται να τριπλασιασθεί έως το 2015.
Πηγή:Απόσπασμα άρθρου απο Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: