Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Brexit: Η Ελλάδα Η Ευρώπη Προετοιμάζονται

Τι Πραγματικά Συμβαίνει τώρα ?
Τι Θα συμβεί μετά τις 30/03/2019 ?
Τι θα γίνει Αν υπάρξει Συμφωνία ?
Τι Θα Συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία ?

Οι Βαρικές Απαντήσεις :

  • Αν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν περιθώριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 να διαπραγματευτούν την νέα εμπορική και οικονομική τους σχέση.
  • Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, από 30 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός ΕΕ για φορολογικούς, δασμολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς.
  • Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, πρέπει να ετοιμαστούν επιχειρησιακά και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες πριν την 29η Μαρτίου 2019 για να αποφύγουν καθυστερήσεις ή οικονομικές συνέπειες.

    Ειδικότερα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις
  • Τελωνειακές διατυπώσειςς

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Δεν υπάρχουν σχόλια: