Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

eori 2

Από τις 5 Μαρτίου 2018 κυκλοφορεί το EOS v3.11.0.0 το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή EORI2. Η ανάπτυξη του EOS v3.11.0.0 αποτελεί μέρος της εφαρμογής ΤΠ του Τελωνειακού Κώδικα της Ένωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.

Το EORI2 κατέστη αναγκαίο λόγω των νομικών μεταβολών που επιφέρει ο τελωνειακός κώδικας της Ένωσης και η κατ 'εξουσιοδότηση και εκτελεστική πράξη του.

Παρέχει τις ακόλουθες βελτιώσεις για το εμπόριο και τα τελωνεία:
  • Η μορφή των πεδίων που περιέχουν ονόματα εταιρειών είναι προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα. Αυτό συμβαδίζει με ένα αυξημένο μέγεθος αυτών των πεδίων. 
  • Τώρα είναι δυνατή η εισαγωγή ονομάτων εταιρειών με έως και 512 χαρακτήρες. 
  • Για τις σύντομες επωνυμίες οι  οποίες χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στις ανταλλαγές αλληλεπιδραστικών δεδομένων, είναι διαθέσιμοι 70 χαρακτήρες.
  • Για τους αριθμούς EORI που δεν είναι πλέον ενεργοί, η ημερομηνία λήξης είναι υποχρεωτικό στοιχείο δεδομένων. 
  • Οι πληροφορίες πρέπει να φυλάσσονται για δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία λήξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διόρθωση των τελωνειακών διασαφήσεων που έχουν κατατεθεί πριν ο οικονομικός φορέας τεθεί σε αδράνεια.
  • Για τους οικονομικούς φορείς με διεύθυνση σε τρίτη χώρα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το αν ο εν λόγω οικονομικός φορέας θεωρείται εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και συνεπώς δικαιούται να υποβάλει τελωνειακή διασάφηση στην ΕΕ. 

Αυτό επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να αποφεύγουν τους δυσκίνητους ελέγχους στα σύνορα κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης. Αποτελεί συμβολή για την ομαλή ροή αγαθών πέρα ​​από τα σύνορα.

Περισσότερες Πληροφορίες για το EORI στήν Ιστοσελίδα μας 

Πηγή: European Commission
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Δεν υπάρχουν σχόλια: