Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Καταργείται η "Εισφορά Τραπέζης" και η "Εισφορά υπέρ των Πανεπιστημίων"

Από 1/1/2014 και με βάση την δημοσίευση στο Τεύχος Α'  ΦΕΚ 256 - 28/11/2013 , καταργούνται :
από τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από Τρίτες Χώρες .

  • Η "Εισφορά τραπέζης " & η 
  • "Εισφορά Υπέρ των Πανεπιστημίων " ,

Έτσι οι επιβαρύνσεις από την 1η του έτους περιορίζονται στον Εισαγωγικό δασμό & τον ΦΠΑ .

Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνιστής
Πηγή: Ε.Τ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :697763670


Δεν υπάρχουν σχόλια: