Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΛΙΜΑΝΙΑ : Μία μηχανή ανάπτυξης


  • Τα λιμάνια είναι οι πύλες για ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ. Είναι οι μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης και των πηγών της ευημερίας. Περισσότερα φορτηγά, κρουαζιερόπλοια και επιβατικά πλοία στα λιμάνια μας σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας.
  • Ports are gateways to the EU’s entire transport network. They are engines of economic development and sources of prosperity. More cargo, cruise ships and ferries in our ports mean more jobs.


Δεν υπάρχουν σχόλια: