Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Η Άφιξη των νέων 5 γερανογεφυρών στον Πειραιά
Πέντε νέες υπερσύγχρονες γερανογέφυρες τύπου super post panamax μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τη ΣΕΠ

Η Cosco, μέσω της θυγατρικής της στην Ελλάδα, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Α.Ε., πραγματοποιεί επενδύσεις ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, για να αναπτύξει τον προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ (δυτική πλευρά), ώστε να μπορεί να διακινήσει ετησίως περίπου 4,5 εκατ. teu. Εφόσον πραγματοποιήσει και τη νέα επένδυση, δηλαδή την ανάπτυξη της ανατολικής πλευράς του ΙΙΙ, προϋπολογισμένης αξίας 220 εκατ. ευρώ, θα ξεπεράσει τα 6 εκατ. teu σε ετήσια δυναμική.  
Στην επιστολή της ΣΕΠ, με ημερομηνία 10 Μαΐου 2013, αναφέρεται ότι «η διατήρηση του εγγυημένου ανταλλάγματος θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της δραστηριότητάς μας και σε υψηλά τιμολόγια, διότι περιορίζει την ευελιξία μας στον προσδιορισμό των τιμών, ενώ η υπάρχουσα λιμενική υποδομή δεν επιτρέπει τους επιθυμητούς ρυθμούς ανάπτυξης».
Πηγή: Ναυτεμπορική 
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: