Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Ο Νέος ενημερωμένος Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α στις χώρες της Ε.Ε

Δημοσιεύθηκε από την Taxud (18-01-13) ο νέος ενημερωμένος πίνακας συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει στις χώρες μέλη της Ε.Ε .

(Posted by Taxud (18-01-13) the new updated table VAT rates applicable in the Member States of the EU.)

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Πίνακα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Πηγή: Taxud
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: