Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

ΟΛΠ / ΣΕΠ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ εξόδου σε Υπέρβαρα Containers απο 14/01/2013


Για τα εμπορευματοκιβώτια τα οποία μετά τη ζύγισή τους ξεπερνούν το όριο του μέγιστου αποδεκτού βάρους   επί εμφόρτου οχήματος,  όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ακυρώνεται η έξοδος τους από την πύλη και υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στο χώρο του Σταθμού όπου θα εναποτίθενται σε ειδική περιοχή στο προαύλιό του. Η κενή νταλίκα εξέρχεται από την πύλη.
Ταυτόχρονα  υπάρχει άμεση ενημέρωση του παραλήπτη του φορτίου για το γεγονός και συνεννόηση για τον προγραμματισμό των επόμενων διαδικασιών. Δίνεται έγγραφη εντολή από τον παραλήπτη για τις επόμενες κινήσεις του υπέρβαρου εμπορευματοκιβωτίου .

Συνοπτικά τα επιτρεπόμενα βάρη ανά Container είναι:


  • Μικτό βάρος φορτίου και Νταλίκας: μέχρι 40,00t
  • Καθαρό βάρος Φορτίου: όχι άνω των 22,00t
  • Μικτό Βάρος φορτίου και Container: όχι άνω των 26,00t
Μετά την απόφαση του Υπουργού το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εξόδου /  Container διαμορφώνετε στους 42,00 t  (15/01/13)


  • Στο Τέλος της δημοσίευσης θα δείτε τις διαστάσεις τα απόβαρα καθώς την χωρητικότητά σε m³ των δύο ποιο πολύ συχνά χρησιμοποιούμενων Containers 


Αναλόγως λοιπόν του φορτίου του εμπορευματοκιβωτίου υπάρχουν οι εξής δυνατότητες :

α) Η μερική άμεση εκκένωση μέρους του φορτίου του εμπορευματοκιβωτίου σε άλλο οδικό μέσο.  Η διαδικασία αυτή θα διεξάγεται με τη μεταφορά αυτού με μηχανικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό του  ΟΛΠ,  στο χώρο της αποθήκης Γ4 όπου τώρα πραγματοποιείται ο Τελωνειακός ΄Ελεγχος. Καταβάλλονται τα δικαιώματα της μερικής εκκένωσης, των δυο κινήσεων και των αναλογούντων αποθηκευτικών δικαιωμάτων με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Οργανισμού.  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο επαναζυγίζεται κατά την έξοδό του από την πύλη.

β) Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν είναι εφικτή η μερική άμεση εκκένωση μέρους του φορτίου σε άλλο οδικό μέσο και το εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να εκκενωθεί μερικώς ή ολικώς σε αποθήκη, μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών διαμόρφωσης της αποθήκης Γ4 από τον ΟΛΠ, η διαδικασία αυτή θα διεξάγεται σε συνεργασία με τον έτερο διαχειριστή (ΣΕΠ).  Σε αυτή την περίπτωση, το υπέρβαρο εμπορευματοκιβώτιο θα παραδίδεται από τον ΟΛΠ μέσω της ενδιάμεσης Θύρας επικοινωνίας που υπάρχει εντός του Terminal μετά από συνεννόηση των δυο διαχειριστών και αφού καταβληθούν από τον παραλήπτη τα δικαιώματα των δυο κινήσεων και των αναλογούντων αποθηκευτικών με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Οργανισμού.

 γ) Τέλος αν λόγω είδους φορτίου δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή ολικής εκκκένωσής του , τότε ο πελάτης θα υποχρεούται να παραλάβει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το υπέρβαρο εμπορευματοκιβώτιο με ειδικό μέσο μεταφοράς, αφού καταβληθούν από τον παραλήπτη τα δικαιώματα των δυο κινήσεων και τα αναλογούντα αποθηκευτικά με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Οργανισμού.
 Γνώμονάς μας πάντα θα είναι αφενός η πιστή τήρηση χωρίς καμία παρέκκλισή της νομιμότητας σε κάθε στάδιο των διαδικασιών διαχείρισης των υπέρβαρων εμπορευματοκιβωτίων και αφετέρου η εκφρασμένη πρόθεσή μας για την επιβάρυνση του φορτίου με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Δείτε εδώ την διαδικασία παραλαβής  εμφόρτων & Υπέρβαρων Container όπως την δημοσίευσε το blogg μας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

20' Standard Dry Container

Exterior Dimensions (foot)
Length
Width
Height

20'
8'
8' 6''
Interior Dimensions (mm)
Length
Width
Height

5,898
2,352
2,393
Door Openings (mm)

Width
Height


2,340
2,280
Weights (kg)
Gross
Tare
Payload

24000
2237
21763
Volume (m³)


33.2940' Standard Dry Container

Exterior Dimensions (foot) 
Length
Width
Height

40'
8'
8' 6''
Interior Dimensions (mm)
Length
Width
Height

12,032
2,352
2,393
Door Openings (mm)

Width
Height


2,340
2,280
Weights (kg)
Gross
Tare
Payload

30500
3800
28700
Volume (m³)


67.34


Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: