Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Η Νέα φορολογική δήλωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
Το νέο απλοποιημένο έντυπο της φορολογικής δήλωσης για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709