Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Μείωση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες - Αύξηση εισαγωγών από χώρες εκτός της Ε.Ε.

Ανατροπή δεδομένων σχετικά με την πορεία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά το επτάμηνο του 2012, προκαλούν τα στοιχεία εξαγωγών και εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, σύμφωνα με ανάλυση τού Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τον περασμένο Ιούνιο. Επιβεβαιώνεται το γεγονός της μείωσης των εξαγωγών -για πρώτη φορά τους τελευταίους 20 μήνες- προς τις Τρίτες Χώρες, ενώ σημειώνεται σημαντική αύξηση των εισαγωγών από αγορές εκτός Ε.Ε.

Θετικό επτάμηνο εξωστρέφειας
Παρά τη μείωση των εξαγωγών κατά τον περασμένο Ιούλιο, τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-1,5%), όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (-1,1%), η συνολική επίδραση της μηνιαίας αυτής υποχώρησης (-1,3% αντί αρχικών εκτιμήσεων 1,1%) δεν ανέτρεψε την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε επίπεδο 7μηνου 2012.
Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Ιούλιο 2012, ανήλθε στο ποσό των 1.417,3 εκατ. ευρώ (1.747,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.436,3 εκατ. ευρώ (2.055,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%. Ωστόσο, σε επίπεδο 7μηνου, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 9.862,9 εκατ. ευρώ (12.727,4 εκατ. δολάρια) έναντι 9.292,0 εκατ. ευρώ (13.127,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,1%.
Μάλιστα, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις, που έκαναν λόγο για αύξηση -σε ετήσια βάση- μεταξύ 4-6%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι εξαιτίας της υποχώρησης των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της Ε.Ε. ανήλθε στο 64,5% (μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών).
Οι εισαγωγές
Αρνητικά συνεχίζουν να κινούνται οι εισαγωγές, παρά τη σημαντική αύξηση που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τις Τρίτες Χώρες (10,1%). Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Ιούλιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.554,5 εκατ. ευρώ (3.129,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.607,6 εκατ. ευρώ (3.708,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,0%.
Από πλευράς σύνθεσης των εισαγωγών, ποσοστό 66,8% προέρχεται από χώρες της Ε.Ε., έναντι 33,2% από Τρίτες Χώρες.
Σε επίπεδο 7μήνου, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 17.828,8 εκατ. ευρώ (22.881,5 εκατ. δολάρια) έναντι 19.467,6 εκατ. ευρώ (27.301,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,4%.
Ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιούλιο 2012 ανήλθε σε 1.137,2 εκατ. ευρώ (1.382,7 εκατ. δολάρια) έναντι 1.171,3 εκατ. ευρώ (1.653,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,9%.
Στο επτάμηνο τού 2012, το έλλειμμα τού εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε στα 7.965,9 εκατ. ευρώ (10.154,1 εκατ. δολάρια) από 10.175,6 εκατ. ευρώ (14.174,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα τού έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,7%.
Πηγή: Απόσπασμα απο το Κέρδος
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709