Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Εμπορευματοκιβώτια: Πτώση κίνησης «βλέπουν» Γερμανικά ινστιτούτα

Στο μικροσκόπιο δύο Γερμανικών ινστιτούτων, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τεθεί στοιχεία για τη διακύμανση της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων που προέρχονται από το σύνολο των λιμένων που διαμορφώνουν τον σχετικό δείκτη Containerumschlag-Index.
Πρόκειται για τα Rheinisch-westfaelisches Institut fuer Wirtschaftsforschung(RWI) και Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) τα οποία και εκτιμούν ότι οι διακυμάνσεις είναι μικρότερες των αρχικών προβλέψεων ενώ η διαμόρφωση της κίνησης με στοιχεία Ιουλίου αγγίζει εκείνη που είχε απεικονιστεί στις αρχές του έτους.
Ο σχετικός δείκτης αποτελεί ένα εκ των βασικών «στοιχείων» που αναλυτές στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους πέραν και των στοιχείων που δίνονται από τα ανά τον κόσμο εμπορικά λιμάνια.
Πηγή:TheSeaNation
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709