Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΛΠ

Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΠ, το οποίο ιδρύθηκε φέτος με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας,εξέδωσε ήδη το πρώτο του βιβλίο με έγγραφα, χάρτες και φωτογραφίες μιας εκατονταετίας.
Με τον τίτλο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ», ο Γιώργος Ανωμερίτηςσυνέγραψε τα κείμενα, επεξεργάσθηκε το αρχειακό υλικό και επιμελήθηκε μια έκδοση, μέσα από την οποία διαχέεται η ιστορία του λιμανιού από το 1911 έως το 2011.
Σε μια καλαίσθητη έκδοση, η οποία αφιερώνεται στους εργαζόμενους του ΟΛΠ, εμπεριέχεται σπάνιο υλικό τόσο από τη φάση της ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ (1911-1930), όσο και από τη φάση του ΟΛΠ (1930-2011), μέσα δηλαδή από τους δύο φορείς που λειτούργησαν το λιμάνι επί 100 χρόνια. 
Μια περίοδο, στην οποία το λιμάνι του Πειραιά μετασχηματίσθηκε σε εθνικό λιμάνι και σε ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου.
Όπως γράφει ο Γιώργος Ανωμερίτης, κλείνοντας το εισαγωγικό του σημείωμα «με αφορμή αυτό το βιβλίο, οφείλουμε όλοι, χωρίς αγκυλώσεις, να επαναδιατυπώσουμε την προοπτική του. 
Εξάλλου η Ιστορία, με τις κατακτήσεις και τα λάθη των διαχειριστών της, αποτελεί τη σημαντικότερη διδαχή προς το μέλλον».
Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΠ, πρόκειται εντός του έτους να στεγασθεί στην Πέτρινη Αποθήκη, η οποία έχει χωρικά ενταχθεί στην ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ και της οποίας η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί εξωτερικά εντός του καλοκαιριού.
Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΠ, το οποίο ιδρύθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. και τα συνδικάτα του χώρου, έχει ήδη αρχίσει να συλλέγει τα υφιστάμενα αρχεία, με ιδιαίτερη έμφαση:
α) στα αρχεία της περιόδου 1922-1930 μετά δηλαδή την μικρασιατική καταστροφή και την εγκατάσταση των προσφύγων στο λιμάνι και
β) τα σπάνια αρχεία της γερμανικής κατοχής, τα οποία βρέθηκαν στο σύνολο τους πεταμένα στις αποθήκες του ΟΛΠ στο Καστράκι.
Μια προσπάθεια μεγάλης αξίας ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.
Πηγή: olp.gr
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709