Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Στις 9/4 η παρουσίαση του νέου συστήματος ECS των τελωνείων

Τη Δευτέρα 9 Απριλίου στις 11:00 το πρωί ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, θα παρουσιάσει τη νέα εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ECS) μέσω του οποίου οι εξαγωγές διενεργούνται χωρίς έγγραφα. Η σχετική διασάφηση κατατίθεται πλέον μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο ISiS net. Κατόπιν ο εξουσιοδοτημένος εκτελωνιστής προσκομίζει τα σχετικά συναλλαγματικά έγγραφα προς έλεγχο στο τελωνείο . Από τα αποτελέσματα  του Risk Analysis εξαρτάται και ο φυσικός έλεγχος του εμπορεύματος.  
Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση
Για την κατάθεση της όποιας διασάφησης εξαγωγής εμπορευμάτων στο τελωνείο, απαιτείται  προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή εξουσιοδότησης του εξαγωγέα προς τον εκτελωνιστή, ο οποίος και θα αποδεχθεί αυτήν ηλεκτρονικά πάντα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση του TAXIS NET με τους κωδικούς που ήδη έχει στην κατοχή του από τις ΔΟΥ με τις οποίες συναλλάσσεται. Το σύστημα αυτό είναι σε λειτουργία από τις 3 Απριλίου.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που επεξηγεί πλήρως την διαδικασία για την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. 
http://www.gsis.gr/teloneia/e_customs_gr/Manual_ext_users.pdf
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709