Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Στα δύο σπάει η ZIM

Στα δύο θα σπάσει η Zim, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Το ένα τμήμα της θα εξυπηρετεί τις αναγκες των ισραηλινών εισαγωγέων και εξαγωγέων και το δεύτερο τμήμα το διεθνές πελατολόγιο της.
Το σχέδιο έχει υποβληθεί στην κυβέρνηση προς έγκριση καθότι διατηρεί την χρυσή μετοχή από το 2004 όταν η εταιρεία με την ιδιωτικοποίηση της πέρασε στον έλεγχο της Israel Corp της οικογενείας Offer.
Η έγκριση του κράτους είναι επίσης απαραίτητη αφού παράλληλα προχωρούν και οι διεργασίες για την δημόσια εγγραφή της οπότε και πρέπει το επιχειρησιακό της πλάνο να έχει ολοκληρωθεί.
Πηγή: TheSeaNation
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709