Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Περαιτέρω μείωση αποδοχών στον ΟΛΠ

H μείωση των αποδοχών των εργαζομένων του ΟΛΠ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν 4024/2011, η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών επισκευαστικών επιχειρήσεων του Πειραιά προς τον οργανισμό, αλλά και νέες τροποποιήσεις στους όρους του διαγωνισμού για την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο χώρο της Παγόδας (παλιό εκθεσιακό κέντρο), συζητούνται σήμερα μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού. Όσο αφορά το θέμα της περικοπής των μισθών με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις, ο ΟΛΠ έχει βρεθεί να υπολείπεται κατά περίπου 12% του στόχου που έχει τεθεί να μειωθούν οι αμοιβές στις ΔΕΚΟ σε ποσοστό 35% σε σχέση με τα επίπεδά τους στα τέλη του 2009.
Ο οργανισμός έχει κάνει γνωστό πως η μείωση που έχει επέλθει ήδη είναι 23%, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες περαιτέρω αύξησης αυτού του ποσοστού μέσω της περικοπής των πρόσθετων αμοιβών για τις υπερωρίες και την εργασία στις αργίες. Γι' αυτό το λόγο το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων, την ΟΜΥΛΕ και την Ένωση Λιμενεργατών. Ο ΟΛΠ οφείλει έως το τέλος Ιανουαρίου να αποστείλει στη Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ τα απολογιστικά του στοιχεία για τη μείωση του μισθολογικού κόστους.
Υπερωρίες
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού αναμένεται σήμερα να εισηγηθεί στο Δ.Σ. τους τρόπους πλήρους εφαρμογής του Ν 4024/2011 ώστε να καλυφθεί και το ποσοστό του 12% που απομένει και να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των αποδοχών κατά 35%. Η διοίκηση του ΟΛΠ κινείται στη λογική, της μείωσης των υπερωριών - αργιών και των προσαρμογών στις συνθήκες εργασίες ως προς τα ρεπό και τις συνθέσεις των ομάδων εργασίας στο λιμάνι. Εξάλλου στο προηγούμενο Δ.Σ. είχε παρουσιαστεί ένα σχέδιο αλλαγών στον Κανονισμό Εργασίας.
Ο ΟΛΠ, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει το λιμάνι εξαιτίας της 24ωρης λειτουργίας του επί 365 μέρες το χρόνο, έχει ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ, να αποστέλλει τα απολογιστικά του στοιχεία κάθε εξάμηνο αντί του τριμήνου που προβλέπεται από το σχετικό νόμο.
Πηγή: Ημερησία
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel:6977636709