Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Εμπόδιο στις εξαγωγές η αναξιοπιστία της χώρας

Μία από τις χειρότερες επιπτώσεις της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα είναι η διαρκής δυσφήμηση που υφίσταται η χώρα επί δύο χρόνια. Αυτό το «κακό όνομα» το πληρώνουν ήδη -και πιθανότατα θα εξακολουθήσουν να το πληρώνουν επί μακρόν- πρωτίστως οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την καχυποψία των ξένων συνεργατών και εταίρων τους, επειδή προέρχονται από μια αναξιόπιστη χώρα. Διότι μπορεί οι ελληνικές εξαγωγές να αυξάνονται τους τελευταίους μήνες, αλλά η βελτίωση αυτή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, αν οι εξαγωγείς δεν είχαν να αντιμετωπίσουν στις συναλλαγές τους το φόβο των πελατών τους που οφείλεται στο γεγονός ότι είναι Ελληνες, δηλαδή δραστηριοποιούνται στην πιο προβληματική οικονομία της Ευρώπης.
Οπως δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε 136 εξαγωγικές επιχειρήσεις της πόλης, το
47% δηλώνει επιδείνωση πιστωτικών όρων λόγω της κρίσης, το
33% μείωση των παραγγελιών και το
9% ακύρωση παραγγελιών.
Το 36% μείωσε την εξαγωγική του δραστηριότητα (το ποσοστό ήταν 47% τον Ιούνιο 2010), ενώ το 31% την αύξησε (το ποσοστό ήταν 14% τον Ιούνιο 2010). Από όσους επιχειρηματίες δήλωσαν ότι μειώθηκε η εξαγωγική τους δραστηριότητα το
76% θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στη γενικότερη αναξιοπιστία της χώρας, το
51% στο αυξημένο κόστος παραγωγής, το
29% στους επαχθέστερους όρους συναλλαγής, που επίσης οφείλονται στο «κακό όνομα» της χώρας, και το 7% στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας λόγω προβλημάτων ποιότητας των προϊόντων.
Πρακτικά προβλήματα
Πάντως, οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα, ορισμένα εκ των οποίων επίσης οφείλονται στην κρίση και την ύφεση.
Για παράδειγμα, η υποχρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα που επηρεάζει το 25% των εξαγωγέων,
η καθυστερημένη επιστροφή ΦΠΑ (32%),
οι προβληματικές εισπράξεις απαιτήσεων (17%),
το υψηλό κόστος μεταφοράς (49%),
τα δασμολογικά εμπόδια (16%),
οι καθυστερήσεις στα ελληνικά τελωνεία (14%),
οι καθυστερήσεις σε πιστοποιητικά / άδειες εξαγωγής (11%),
το υψηλό κόστος φόρτωσης (11%),
το πρόβλημα ασφάλισης εξαγομένων προϊόντων (10%),
τα μη δασμολογικά εμπόδια και τα προβλήματα διαφθοράς στη χώρα προορισμού (9%).
Επίσης, οι Ελληνες εξαγωγείς βρίσκουν στο δρόμο τους προσκόμματα από τους πελάτες τους και τις τράπεζες του εξωτερικού, λόγω της κακής οικονομικής εικόνας της χώρας. Στην έρευνα του ΕΒΕΘ το 21% δηλώνει ότι δεν έχει μεταβληθεί ο τρόπος που αντιμετωπίζονται από τις τράπεζες του εξωτερικού, ενώ το 42% δηλώνει ότι η συμπεριφορά των ξένων τραπεζών επιδεινώθηκε. Σταθερή είναι η αντιμετώπιση εκ μέρους των πελατών του εξωτερικού για το 33% των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, ενώ για το 48% η αντιμετώπιση εκ μέρους των πελατών επιδεινώθηκε. Υπήρξε, βέβαια, κι ένα 2% που είδε τη συμπεριφορά των ξένων πελατών να βελτιώνεται.
Πηγή:Αγγελιοφόρος
Αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email:kourtesisa@hotmail.com
Tel:6977636709