Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ενισχύονται τα ΟΣΜΕ στον ΟΛΠ

Την προμήθεια τεσσάρων ακόμη μεταχειρισμένων Οχημάτων Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ-STADDLE CARRIER) για τις ανάγκες του Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ, αποφάσισε το Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Η προμήθεια θα γίνει μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 960.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με την προμήθεια αυτή ολοκληρώνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός υποστήριξης του Προβλήτα Ι, ο οποίος ως γνωστόν διαθέτει :
4 Γερανογέφυρες τύπου SPP,
4 Γερανογέφυρες τύπου Panamax,
1 Κινητή Γερανογέφυρα,
8 RMG δύο σειρών για πυκνή στοίβαξη προαυλίου,
πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα νέας γενιάς,
υποστηρικτικά μηχανήματα και
πλήρη τεχνική βάση υποστήριξης.
Η σχετική διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με την προμήθεια αυτών των μηχανημάτων ο Προβλήτας Ι του Ο.Λ.Π. Α.Ε. καθίσταται ένας από τους πιο σύγχρονους τερματικούς χώρους εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβωτίων της Ευρώπης, μαζί δε και με τον Προβλήτα ΙΙ της Σ.Ε.Π. Α.Ε., ο οποίος επίσης εκσυγχρονίζεται, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. 
Πηγή:TheSeaNation
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων 
http://www.ektelonismos.com
http://ektelonismos.com/blog/

Δεν υπάρχουν σχόλια: