Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

“Εξόρμιση” με νέο logo...

Aνανέωση και στο λογότυπο για τον ΟΛΠ που μετά από μιά πολυετή ιστορία αποφάσισε να αλλάξει το λογότυπο του. Ειδικότερα σε ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρονται τα εξής:
 “Χωρίς να αλλάξει η ονομασία, αλλά με νέο λογότυπο ο ΟΛΠ Α.Ε. οριοθετεί ουσιαστικά και συμβολικά την είσοδό του στη νέα δεκαετία της μετεξέλιξής του και της επέκτασής του.
Σε όλες τις προσαρμογές του θα συνοδεύεται από τις λέξεις “ΟΛΠ” και “Οργανισμός Λιμένος Πειραιά”, διατηρώντας έτσι δίπλα στο σύγχρονο σήμα και λογότυπο, τις καταβολές και την ιστορία του.
Στόχος της επιλογής αυτής είναι η ενίσχυση μιας πιο αναγνωρίσιμης ταυτότητας από τους πελάτες και τους χρήστες του Λιμανιού και στο εξωτερικό, αφού ο Πειραιάς είναι ένα μεγάλο διεθνές λιμάνι, η οποία να συμβαδίζει με τις σύγχρονες εταιρικές αντιλήψεις στην προώθηση σχέσεων.
Με την επιλογή αυτή:
-Διαφοροποιεί την ταυτότητα του χωρίς να αρνείται την ιστορία του, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μια δυναμική, μοντέρνα και ελκυστική νέα εικόνα.
-Το επιλεγέν λογότυπο είναι ελκυστικό σε όλο το φάσμα των πελατών και ιδιαίτερα οικείο στους νέους και τους ξένους πελάτες και επισκέπτες του λιμανιού.
Πρόκειται για ευέλικτο μέσο στην προσπάθεια μιας νέας επικοινωνιακής πολιτικής, αφού ο Οργανισμός μέσα από μια σειρά έργων πρέπει να απευθυνθεί σε νέες αγορές και πελάτες.
Η επεξεργασία της νέας εταιρικής ταυτότητας θα αποτυπωθεί σε όλα τα μέσα, stands, έντυπα, πινακίδες, διαφημιστικά, έγγραφα κ.λ.π.
Η εσωτερική αναδιάρθρωση, η δημιουργία νέων θυγατρικών, η κατασκευή νέων έργων και η ενίσχυση του κύρους όλων των τομέων του Λιμανιού στο εσωτερικό και το εξωτερικό σηματοδοτούν μια νέα εποχή και στις αισθητικές αντιλήψεις τις οποίες οφείλουμε να ακολουθήσουμε.
Με τη νέα ταυτότητα, ο ΟΛΠ στενά συνδεδεμένος με τον ιστορικό του τίτλο, τον οποίο προβάλει υπερτονισμένο και το νέο εύκολα αντιληπτό λογότυπό του περνάει στη νέα εποχή, την οποία μέσα από το επενδυτικό του έργο πραγματοποιεί.
Η νέα εταιρική ταυτότητά του σε επίπεδο εφαρμογής θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2010”.
Πηγή:Marinews
Αναδημοσίευση:Κουρτέσης Αλέξανδρος , Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων, http://exports.ektelonismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: