Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Κομπίνες με τα τιμολόγια και τον ΦΠΑ των ΙΧ

Ανθρακας αναμένεται να αποδειχθεί ο θησαυρός που έχει αποκαλύψει η Υπηρεσία Αξιών του Τελωνείου, η οποία αφορά στα 435 υπερπολυτελή αυτοκίνητα και άλλες τόσες χιλιάδες ΙΧ που εκτελωνίζονται από εμπορίες και ιδιώτες, καθώς ο τελωνειακός κώδικας είναι ατελής, με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα κάθε αυτοκίνητο που εισάγεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα μπορεί να εκτελωνιστεί βάσει δύο παραμέτρων. Η πρώτη αφορά στην τεκμαρτή αξία, η οποία υπολογίζεται βάσει της εργοστασιακής αξίας μειωμένης ανάλογα με την παλαιότητα.
Η δεύτερη αφορά στην τιμολογιακή αξία που αναφέρεται στο παραστατικό αγοράς που προσκομίζεται στο τελωνείο κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Ο λόγος που υπάρχουν οι δύο παράμετροι εκτελωνισμού δημιουργήθηκε έτσι ώστε αν το τιμολόγιο αγοράς είναι μικρότερο της τεκμαρτής, το τελωνείο λαμβάνει την τεκμαρτή ως βάση του τρόπου υπολογισμού.
Αν πάλι η αξία του τιμολογίου είναι υψηλότερη της τεκμαρτής, τότε ο φόρος υπολογίζεται βάσει της τιμολογιακής, διότι έτσι το αυτοκίνητο επιβαρύνεται με μεγαλύτερο ποσό φόρου.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι όλοι οι υποψήφιοι αγοραστές να προσκομίζουν πολύ «χαμηλά» τιμολόγια αγοράς, τα οποία τους μειώνουν στο ελάχιστο τα χρήματα που πρέπει να καταβάλουν για τα Τέλη Ταξινόμησης. Από την άλλη μεριά εξυπηρετεί και τους αγοραστές τους, καθώς τα εξευτελιστικά τιμολόγια αγοράς λύνουν το πρόβλημα του «πόθεν έσχες»...
Βέβαια, το κράτος δεν χάνει μόνο από τα Τέλη Ταξινόμησης αλλά και τα έσοδα χιλιάδων ΙΧ, τα οποία θα προέρχονταν από τον ΦΠΑ, καθώς όλοι οι υποψήφιοι αγοραστές προτιμούν να το καταβάλουν σε άλλο κράτος-μέλος που έχει πολύ χαμηλότερο συντελεστή.
Εισαγωγή μέσω στάσεων...
Στελέχη της αγοράς, όπως αποκαλύπτουν στην «Η», εκτιμούν πως όλα τα υπερπολυτελή μεταχειρισμένα ή καινούργια αυτοκίνητα είναι εφικτό να εκτελωνιστούν με πολύ χαμηλά τιμολόγια γλιτώνοντας οι έμποροι ή οι υποψήφιοι αγοραστές τους πολλές χιλιάδες ευρώ εις βάρος πάντα του ελληνικού δημοσίου. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, διεξάγονται με τις «ευλογίες» του κράτους, καθώς ο τρόπος που εκτελωνίζονται τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ορίζεται από τις εργοστασιακές αξίες που έχει μόνο η Υπηρεσία Αξιών (ορίζονται από τους εισαγωγείς) και οδηγεί τόσο τους εμπόρους όσο και ιδιώτες καταναλωτές να διαπράξουν κάποιες «παρανομίες», όπως πολύ χαμηλότερα τιμολόγια αγοράς από την πραγματική τιμή απόκτησης που στην ουσία τους επιτρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα τα αυτοκίνητά τους στη χώρα μας γλιτώνοντας την καταβολή του ΦΠΑ αλλά και μεγάλου μέρους των Τελών Ταξινόμησης. Αντ’ αυτού το κράτος θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδά του αλλάζοντας τον τελωνειακό κώδικα και πλέον όσοι επιθυμούν να εισάγουν κάποιο ΙΧ από άλλο κράτος-μέλος. Από την άλλη μεριά υπάρχουν δεκάδες εταιρείες οι οποίες λειτουργούν μέσω του Διαδικτύου και η έδρα τους βρίσκεται σε κάποιο άλλο κράτος - μέλος, με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, και αποδίδουν τους νόμιμους φόρους που πρέπει να καταβάλουν στο κράτος που βρίσκεται η έδρα τους.
Ωστόσο ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΕΑΕ) στις 8 Ιανουαρίου του 2008 με υπόμνημα προς το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει ενημερώσει πως το κράτος χάνει 104 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τον ΦΠΑ των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων! Παρ’ όλα αυτά, η προηγούμενη κυβέρνηση αγνόησε το υπόμνημα εξακολουθώντας να διατηρεί το λάθος καθεστώς εκτελωνισμού χάνοντας εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο
Απλή και νόμιμη διαδικασία!
Όταν κάποιος εισάγει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλο κράτος-μέλος θα πρέπει να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή που το εισάγει το τιμολόγιο αγοράς του. Κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για να εκδώσει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας ο ιδιοκτήτης του ή ο έμπορος θα πρέπει να πληρώσει Τέλη Ταξινόμησης, ΦΠΑ (καταβάλλουν μόνο οι έμποροι αν δεν έχει καταβληθεί στο άλλο κράτος-μέλος όπου αγοράστηκε το αυτοκίνητο) και προσφάτως επιβλήθηκε και ο Φόρος Πολυτελείας σε όσα ΙΧ έχουν αξία αγοράς υψηλότερη από 11.000 ευρώ και κυμαίνεται από 10% έως 40%. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να γλιτώσει κανείς δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιο ακριβό αυτοκίνητο είναι ο εξής:
Αφού ο υποψήφιος αγοραστής έχει εντοπίσει το ΙΧ που τον ενδιαφέρει επισκέπτεται τον έμπορο που το έχει στο άλλο κράτος-μέλος και του ανακοινώνει πως το αυτοκίνητο θα εξαχθεί σε άλλο κράτος - μέλος και πρέπει να αφαιρεθεί ο ΦΠΑ που έχει ήδη πληρωθεί.
Στη συνέχεια αρχίζει το «παζάρι» για το τιμολόγιο αγοράς, το οποίο πρέπει να αναγράφει αξία πολύ μικρότερη από εκείνη που έχει η Ελληνική Υπηρεσία Αξιών στα τελωνεία της χώρας. Κατόπιν αφού έχει αποκτήσει πλέον το εν λόγω όχημα επισκέπτεται κάποιο άλλο κράτος - μέλος με χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, όπου και καταβάλλεται γλιτώνοντας ο υποψήφιος αγοραστής πολλές χιλιάδες ευρώ (ανάλογα με το μοντέλο) καθώς το τιμολόγιο αγοράς είναι ήδη πολύ χαμηλό. Εν κατακλείδι εισάγεται το αυτοκίνητο στην Ελλάδα προσκομίζοντας ο ιδιοκτήτης του στο τελωνείο το εξευτελιστικό τιμολόγιο αγοράς και τον πληρωμένο ΦΠΑ σε άλλο κράτος - μέλος.
Επειδή όμως οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν δέχονται το χαμηλό τίμημα απόκτησης τελικά το αυτοκίνητο εκτελωνίζεται βάσει της εργοστασιακής αξίας του μοντέλου μείον την απομείωση που επέρχεται από την πάροδο των μηνών ή ετών που έχει κυκλοφορήσει.
Με αυτόν τον τρόπο διεξάγονται οι εισαγωγές μεταχειρισμένων ή «πινακιδωμένων» ΙΧ από εμπόρους και ιδιώτες καταναλωτές, οι οποίοι γλιτώνουν πολλές χιλιάδες ευρώ τόσο από τα Τέλη Ταξινόμησης όσο και από τον ΦΠΑ εις βάρος των δημοσιονομικών εσόδων?
Ενδεικτικά παραδείγματα
Η Ferrari 430 έχει εργοστασιακή αξία 107.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο υπεραυτοκίνητο με 1η άδεια κυκλοφορίας 2008 στη Γερμανία πωλείται έναντι 170.000 ευρώ. Αν κάποιος το αγοράσει σε αυτή την τιμή και προσκομίσει τιμολόγιο αγοράς 170.000 ευρώ στο ελληνικό τελωνείο θα πρέπει να καταβάλει 65.000 ευρώ μόνο για το Τέλος Ταξινόμησης. Αν στο ίδιο αυτοκίνητο ο υποψήφιος αγοραστής προσκομίσει τιμολόγιο αγοράς 60.000 ευρώ τότε το Τέλος Ταξινόμησης θα υπολογιστεί βάσει της εργοστασιακής αξίας μείον την απομείωση των ετών που έχει κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο και στην συγκεκριμένη περίπτωση αγγίζει το 24% (24 μήνες κυκλοφορίας), καταβάλλοντας μόλις 40.500 ευρώ! Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ο αγοραστής έχει γλιτώσει περίπου 25.000 ευρώ, τα οποία χάνει το κράτος. Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την απώλεια του ΦΠΑ, η οποία έχει καταβληθεί στο άλλο κράτος - μέλος...
Η εργοστασιακή αξία της Porsche 997 Carerra υπολογίζεται στις 70.000 ευρώ. Οι τιμές διάθεσης του συγκεκριμένου μοντέλου στη Γερμανία με 1η άδεια κυκλοφορίας το 2009 κυμαίνεται στις 120.000 ευρώ. Αν η Carrera 997 εκτελωνιστεί με τιμολόγιο αγοράς 120.000 ευρώ τότε μόνο το Τέλος Ταξινόμησης υπολογίζεται σε 50.640 ευρώ. Το ίδιο αυτοκίνητο αν εισαχθεί με τιμολόγιο αγοράς 45.000 ευρώ, τότε θα εκτελωνιστεί βάσει της εργοστασιακής αξίας που είναι 70.000 ευρώ μείον 15,6% λόγω απομείωσης. Το τελικό ποσό που θα καταβάλει ο κάτοχός της για Τέλη Ταξινόμησης θα είναι 29.500 ευρώ και θα έχει ωφεληθεί κατά 21.140 ευρώ, τα οποία χάνει το Δημόσιο.
Πηγή:Ημερησία
Αναδημοσίευση:Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνιστής , http://www.ektelonismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: