Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Νέος κύκλος διαλόγου ΟΛΠ – ΔΝΕ για το Container Terminal

Δέσμη προτάσεων για την ανάπτυξη του container terminal κατέθεσε στην διοίκηση του ΟΛΠ η ΔΝE. Πρόκειται για το προϊόν αλλεπάλληλων συσκέψεων μελών την ΔΝE, οι οποίοι επεξεργάστηκαν στοιχεία που σχετίζονται με τις λειτουργίες του συγκεκριμένου τμήματος του λιμανιού. Η διοίκηση του ΟΛΠ, διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Διεθνή Ναυτική Ένωση, καθώς κοινός στόχος και των δύο διοικήσεων είναι αφενός η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφετέρου δε η ανταγωνιστικότητα του λιμένα.

Στο κείμενο της ΔΝΕ αναφέρονται τα εξής :

«Κύριε Σύμβουλε,

Σε συνέχεια συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων με το Προεδρείο της Ενώσεώς μας, ως και της καταγραφής από την Επιτροπή Εργασίας της Δ.Ν.Ε. «Container Terminals», και της εν συνεχεία εξέτασης από το Δ.Σ. της Δ.Ν.Ε. των επί μέρους ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την επαναφορά του λιμένος στους κανονικούς ρυθμούς εργασίας, θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από εσάς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες σας και της υιοθέτησης αυτών, προς την κατεύθυνση της ομαλής λειτουργίας των Container Terminals και της εν γένει παροχής ανταγωνιστικών υπηρεσιών για την προσέλκυση πλοίων και φορτίων:

1. Μείωση των τιμολογίων των in transit μεταφερομένων containers.
2. Μείωση των αποθηκευτικών δικαιωμάτων του in transit ως και του local φορτίου.
3. Μείωση των τελών και δικαιωμάτων προσόρμισης.
4. Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων προς ολοκλήρωση του προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ, ως και των διαδικασιών παραλαβής-παράδοσης των αντιστοίχων υπηρεσιών, ούτως ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητοι κραδασμοί και το λιμάνι να επανακτήσει την τρωθείσα αξιοπιστία και την φερεγγυότητά του.
5. Καταβολή προσπαθειών για την διαμόρφωση, αφ’ ενός μεν διαρκούς σταθερότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, εφ’ ετέρου δε επίτευξης του μεγίστου δυνατού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πλοίων και φορτίων.
6. Αποφυγή περιστατικών καθυστερήσεων των πλοίων, καθ’ όσον πλήττουν άμεσα την οικονομική εκμετάλλευση αυτών, και καταβολή προσπαθειών για την κατά το δυνατόν άμεση πλεύριση και έναρξη των εργασιών φορτοεκφόρτωσης.
7. Θεσμοθέτηση μίνιμουμ εγγυημένης παραγωγικότητας ανά γέφυρα και ανά φυλακή, όπως τούτο ισχύει και επιτυχώς εφαρμόζεται στα περισσότερα εμπορικά λιμάνια του κόσμου.
8. Ανάληψη της εργασίας πρόσδεσης και απόδεσης των πλοίων από τους Διαχειριστές όλων των Τερματικών Σταθμών του λιμένος (Car Terminal, Container Terminals, Σταθμοί Κρουαζιέρας), σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝΑΝΠ, πράγμα που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει προς την κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος. Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 416/20-05-09 επιστολή μας προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΕΝΑΝΠ που κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία σας.
9. Ενεργοποίηση σε εύθετο χρόνο των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΤΕΜΦ, αναφορικά με το σύστημα εξυπηρέτησης των πλοίων με rendez-vouz.
Παρακαλούμε κ. Σύμβουλε όπως, εφ’ όσον όπως πιστεύουμε ότι και εσείς συμφωνείτε και υιοθετείτε τις ανωτέρω προτάσεις μας, προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την διαβίβαση αυτών ή και τυχόν επιπρόσθετων προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΟΛΠ.ΑΕ, και την περαιτέρω προώθηση αυτών για την κατά το δυνατόν ταχυτέρα υλοποίησή τους, προκειμένου όπως επιτευχθεί ταχεία αναστροφή του κλίματος που έχει δημιουργηθεί μετά τις ιδιότυπες κινητοποιήσεις των εργαζομένων επί 15μηνο ως και της σοβούσας διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε τέλος ότι η Διοίκηση της Ενώσεώς μας, θα ευρίσκεται στη διάθεσή σας για διαβούλευση και περαιτέρω διευκρινίσεις επί των προαναφερομένων προτάσεών μας, προς υποβοήθηση λήψης των τελικών σας αποφάσεων
Πηγή: PortNet

Δεν υπάρχουν σχόλια: