Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Αζήτητα Containers έχουν κατακλύσει το λιμάνι

Οικονομικοπολιτικό, κοινωνικοθρησκευτικό θέμα αναδύεται στα εμπορικά λιμάνια από τα αζήτητα. Καθώς η κρίση έχει δείξει για τα καλά τα δόντια της στην ελληνική αγορά, με την πτώση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στα εμπορικά λιμάνια, παρατηρείται το φαινόμενο από εταιρίες επικαλούμενες διάφορες αιτιολογίες, να αρνούνται να παραλάβουν εμπορευματοκιβώτια τα οποία έφτασαν με κάποια καθυστέρηση στα λιμάνια, λόγω των γνωστών γεγονότων που σχετίζονται με τις λιμενεργατικές κινητοποιήσεις, αλλά και με τις διαθέσεις των ναυτιλιακών εταιριών να προσεγγίζουν πλοία τους στα λιμάνια αυτά με διαφορετικές συχνότητες σε σχέση με εκείνες του παρελθόντος. Κατά πληροφορίες, υπάρχουν έμφορτα εμπορευματοκιβώτια με τρόφιμα τα οποία ενδεχομένως και αν συνέτρεχαν οι προαναφερθέντες λόγοι (οικονομικοπολιτικοί, κοινωνικοθρησκευτικοί), τα εμπορεύματα αυτά θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην αγορά είτε ως διανομή στα κοινωνικά παντοπωλεία ή και ως υλικά που οι εκκλησιές χρησιμοποιούν όπως και οι δήμοι, για τη σίτιση αστέγων. Ωστόσο ένα τέτοιο σύστημα δεν προβλέπεται οπότε και η διαδικασία περιπλέκεται, καθώς τα λιμάνια είναι υποχρεωμένα να χρεώνουν υπερημερίες και σταλίες για τα συγκεκριμένα αζήτητα, μέχρις ότου παρέλθουν οι ημερομηνίες οπότε και ακολουθούνται οι γνωστές διαδικασίες εκποίησης αζήτητων. Πρόσφατα το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων και των χρεώσεων είχε έρθει στο προσκήνιο εξαιτίας της απόφασης του ΟΛΠ να κόψει τις εκπτώσεις στα αποθηκευτικά. Αλλά τώρα το ζήτημα επανέρχεται λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης.
Πηγή:TheSeaNation

Δεν υπάρχουν σχόλια: