Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

Με 50 εκατ. και ενοίκιο η παραχώρηση του ΟΛΠ

Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2008 φιλοδοξεί η κυβέρνηση να έχει υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης προς τους αναδόχους, των ΣΕΜΠΟ στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. «Δεν υπάρχει περίπτωση πισωγυρίσματος. Η διαδικασία παραχώρησης προχωρά.Σε σχέση με τους όρους της προκήρυξης γνωστοποιήθηκε μόνο πως οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι ποιοτικές αλλά και ποσοτικές με πρόβλεψη παραχώρησης της εκμετάλλευσης της προβλήτας ΙΙ και ΙΙΙ στον ΟΛΠ και της 6ης στη Θεσσαλονίκη, για 30 χρόνια και με υποχρέωση ανάληψης εξ ολοκλήρου των επενδύσεων από τον ιδιώτη.Προβλέπεται ρητώς ότι εντός 7 ετών ο ιδιώτης θα πρέπει να περαιώσει τα έργα επέκτασης του 6ου προβλήτα, με τα οποία η δυναμικότητά του θα φθάσει τα 1,6 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, από 400.000 σήμερα.
Οι όροι του διαγωνισμού για τον ΟΛΠ
Εμπειρία
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία λειτουργίας λιμένων διαχείρισης άνω των 5 εκατ teu σε ετήσια βάση την τελευταία τριετία.
Οικονομικά στοιχεία
Τα έσοδά του πρέπει να υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ. Η καθαρή του θέση να είναι μεγαλύτερη των 500 εκατ. ευρώ.
Ετοιμότητα
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ώστε να τηρεί σε ετοιμότητα το 65% της εκάστοτε δυναμικότητας του λιμανιού, στην αντίθετη περίπτωση θα καταπίπτουν ρήτρες. Θα απομακρύνεται αν δεν τηρεί τον όρο της ετοιμότητας για περισσότερα από τρία έτη.

Αναβαθμιση εξοπλισμού
Κυρίαρχο στοιχείο στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού του προβλήτα ΙΙ και η κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ με παράλληλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Ανάπτυξη επενδύσεων έως το 2015.

Ενοίκιο
Η ανάδοχος θα πρέπει να καταβάλει αρχικά το ποσό των 50 εκατ. ευρώ και ενοίκιο ανά έτος. Το ενοίκιο θα είναι μεταβλητό ανάλογα με τα έσοδά του, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή εγγυημένου τιμήματος ανεξάρτητα από τη μελλοντική διακύμανση των εσόδων του αναδόχου κατά 70% του επιχειρηματικού μοντέλου που υπέβαλε. Διάρκεια παραχώρησης 30 + 5 έτη + 5, σύνολο 40 ετών.

Πηγή:Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: