Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2005

Μέτρα για αναδιοργάνωση των τελωνείων

Oι εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που εισάγουν ή εξάγουν εμπορεύματα προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των παραστατικών, είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών», που παρουσιάζει σήμερα η «K» της Κυριακής.
Oι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία, οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη νέων μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πόρων, αλλά και να αντιμετωπίσει φαινόμενα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπαλλήλων. Mε άλλα δύο Προεδρικά Διατάγματα, που επεξεργάζεται το υπουργείο, θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης, κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας
Πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: